Υπολογιστής ισχύος


Dyno power correction factor calculator  -  
by  Overload Performance

Με την χρήση αυτού του βοηθήματος, μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια την διορθωμένη ισχύ κινητήρα σύμφωνα με  τα διάφορα  διεθνή standards*.

   Αδιόρθωτη Ισχύς (PS)  
   Ατμ.Πίεση (mbar)  
   Πίεση ατμού (mbar)  
   Θερμ. εισαγωγής** (C)  


 


 

  Διόρθωση κατά ISO1585 & EWG 80/1269      Correction factor        % change  
                      (αναγωγή σε: 990mbar/25C)

  Διόρθωση κατά DIN70020                              Correction factor        % change  
     (αναγωγή σε: 1013mbar/20C)
 

 

   *  Σύμφωνα με τις αντίστοιχες φόρμουλες όπως αυτές αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του δυναμόμετρου MAHA LPS3000.

   ** Για να έχετε συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ δυναμομετρήσεων από διαφορετικά δυναμόμετρα, προσέξετε εάν η θερμοκρασία εισαγωγής είναι από το probe που είναι τοποθετημένο κοντά στο σημείο όπου η εισαγωγή τραβά αέρα η προέρχεται από την  OBD θύρα και αντιστοιχεί την θερμοκρασία που "διαβάζει" ο ΙΑΤ sensor. Η διαφορά αυτή σε turbo  αυτοκίνητα είναι αρκετή και μπορείτε να το αντιληφθείτε, από την μεγάλη διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας      περιβάλλοντος /  θερμοκρασία εισαγωγής

[../gtc-bottom.htm]

 

Welcome to Overload performance chip tuning